Usluge


Hrana na stolu

Mikrobiološka analiza hrane

Poželjno je očekivati da je hrana koju jedemo zdravstveno ispravna. Sukladno Zakonu o hrani (NN 46/07), uspostavljeni su zahtjevi vezani za zdravstvenu … više
Ruke, zemlja, biljka

Analiza tla i biljnog materijala

Analiza tla - NN 20/2018; Zakon o poljoprivrednom zemljištu- NN 47/2019; Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta- NN71/2019; … više
Voda u čašama

Analiza vode za ljudsku potrošnju

Analiza vode za ljudsku potrošnju - za potrebe minimalno tehničkih uvjeta Danas voda sadrži mnoge toksične produkte ljudske civilizacije. Već … više
Čiščenje otpada

Analiza otpadnih voda i mulja

- NN 66/19; Zakon o vodama- NN 26/2020; Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda- NN 3/2020; Pravilnik o posebnim … više
Uzimanje brisa objekta

Kontrola mikrobiološke čistoće objekta - Brisevi

Kontrola mikrobiološke čistoće objekta - uzimanje briseva ili otisaka Mikrobiološka čistoća objekata u kojima se manipulira hranom u smislu SPH, … više
Avion nad poljoprivrednim zemljištem

Analiza kontaminanata

„Kontaminant” znači svaka tvar koja u hranu nije dodana namjerno, a koja se u toj hrani nalazi kao rezultat proizvodnje … više
Grožđe

Analiza vina, octa i jakih alkoholnih pića

Zašto analizirati nešto što svakodnevno konzumiramo? Ljubitelji dobre kapljice znaju šta vole a šta ne, i ne može im se … više
Kozmetika na stolu

Analiza kozmetike

Općenito o kozmetici U svom svakodnevnom životu, svatko od nas koristi određeni broj kozmetičkih proizvoda, bilo da se želi samo … više
Kontrola deklaracije

Kontrola i izrada deklaracija

Ako je odijelo ogledalo čovjeka, tada je deklaracija ogledalo prehrambenog proizvoda. Ispravno napisana deklaracija sadrži sve potrebne podatke o proizvodu … više
Nutricionističke vrijednosti

Određivanje hranjive vrijednosti proizvoda

Određivanje nutritivne deklaracije hrane Prema Uredbi EU br. 1169/2011 o informiranju potrošača u hrani obvezno je navođenje nutritivne deklaracije. Navođenjem … više
Sušenje jabuka

Analiza održivosti proizvoda (roka valjanosti)

Određivanje održivosti proizvoda (roka trajanja) - challenge testovi Sve su veći zahtjevi vezani za dužinu roka valjanosti i mikrobiološku stabilnost … više
Zemlja u rukama

Analiza organskih gnojiva

Organska gnojiva i poboljšivači tla Prema Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: Gnojiva jesu tvari … više
Pisaći pribor i knjiga

Edukacije i izrada dokumentacije za HACCP, IFS i GMP

Subjekti u poslovanju s hranom – SPH, obvezni su u svom poslovanju uspostaviti sustav samokontrole HACCP (Hazard Analysis Critical Control … više
Navodnjavanje

Analiza vode za navodnjavanje

Značaj vode u biljnoj proizvodnji - NN 120/12, 118/18, 42/20; Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura izdane od strane … više
Postrojenje

Analiza supstrata bioplinskih postrojenja

- silaža, supstrat iz fermentora, digestat, škrobna voda, stajski gnoj, gnojovka, gnojnica, pivski kvasac Prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta … više
Na vrh