Kontakt


Labosan d.o.o. - Laboratorij Zagreb

Slavonska avenija 26/1, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4981-981, +385 1 4981 982, +385 1 4981 983
e-mail: info@labosan.hr
Radno vrijeme: Radnim danom od 08:00-16:00 sati

Branko Dobravc, direktor
branko.dobravc@labosan.eu
Mob: 095/2346-266

Mario Cvitković, mag.ing., voditelj laboratorija
mario.cvitkovic@labosan.eu

Marija Kičić, mag.ing., zamjenica voditelja laboratorija
marija.kicic@labosan.eu

 

Labosan d.o.o. - Laboratorij Virovitica

Josipa Jurja Strossmayera 106, 33 000 Virovitica

Tel: +385 95 313 0193
e-mail: virovitica@labosan.hr
Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00-15:00 sati

Nataša Hokal Ivoš, mag.ing., voditeljica laboratorija
natasa.ivos@labosan.eu

Dragana Milinković, dipl.ing., zamjenica voditeljice laboratorija
dragana.milinkovic@labosan.hr

 

Služba uzorkovanja

Područje Zapadna Slavonija

Marko Crljenić
Mob: 099/4080-090
marko.crljenic@labosan.hr

Robert Kovačiček
Mob: 098/161-7532
robert.kovacicek@labosan.hr

Područje sjeverozapadne Hrvatske

Krunoslav Marić
Mob: 095/518-8424
krunoslav.maric@labosan.hr

Zagreb i ostala područja

Robert Ričko
Mob: 091/1784-004
robert.ricko@labosan.hr

Istarska i Primorsko-goranska županija

Valdi Golja
Mob: 099/262-4230
info@labosan.hr

Područje Istočna Slavonija

Damir Baotić
Mob: 099/694-0370
damir.baotic@labosan.hr

Nikola Mandić
Mob: 099/837-3295
nikola.mandic@labosan.hr

Banovina, Moslavina, Kordun

Matej Lončarević
Mob: 095/535-8674
info@labosan.hr

Dalmacija

Eleana Šubat, dipl. ing.  
Mob: 095/2346-266
info@labosan.hr

Na vrh