Analiza vode za navodnjavanje


Navodnjavanje

Značaj vode u biljnoj proizvodnji

- NN 120/12, 118/18, 42/20; Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura izdane od strane Ministarstva poljoprivrede na osnovu Zakona o poljoprivredi
- NN 137/12, 59/14; Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.

Bez vode biljke ne mogu egzistirati. 98 % usvojene vode biljka gubi transpiracijom, ostatak se ugrađuje u biljno tkivo. U različitim djelovima biljka sadrži od 30-95 % vode. U prirodi se biljka opskrbljuje vodom upijanjem vode iz tla.Voda u tlu potječe od kiše ili iz podzemnih voda. Padaline su u toku godine neravnomjerno raspoređene. Osiguravanje dovoljnih količina vode za rast i razvoj kultura u intenzivnoj proizvodnji vrši se dodavanjem vode usjevima – navodnjavanjem.

Primarni izvori vode za navodnjavanje su površinske vode-rijeke, akumulacije i umjetni vodotoci. Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) izdala je Pravilnik o zahtjevima vode za navodnjavanje u kome se kakvoća vode ocjenjuje na temelju triju potencijalnih problema: zaslanjivanja, smanjenja infiltracijske sposobnosti i toksičnosti, još i uz specifične efekte pri različitim tehnologijama.

Određivanje stupnja zaslanjenosti vode jedan je od važnih parametara vodiča pogodnosti vode za navodnjavanje. Visoke koncentracije iona poput natrija i klorida, te bora i elemenata u tragovima, djeluju specifično na osjetljive kulture, uzrokujući “vodni stres”.

Kakvoća vode za navodnjavanje

Sadržaj kationa i aniona (“tvrdoća”) vode ovisi o sadržaju kalcija i magnezija koji u vodu dospjevaju topljenjem iz tla ili stijena.

Ukupni sadržaj soli – EC vrijednost (dS/m) ili ukupno otopljene soli mg/l vode

pH vrijednost vode (“agresivnost”)

Ukupni sadržaj soli – EC vrijednost (dS/m) ili ukupno otopljene soli mg/l vode

Uobičajena vrijednost je EC = 0-3 dS/m ili ukupno otopljene soli= 0-2000 mg/l .

Pogodnost za navodnjavanje prema sadržaju soli

Prema sadržaju soli se voda svrstava u tri kategorije:

 • bez ograničenja <0,7 dS/m ili <450 mg/l
 • slabo do umjereno ograničenje 0,7-3,0 dS/m ili 450-2000 mg/l ukupno otopljene soli
 • izrazito ograničenje >3,0 dS/m ili >2000 mg/l

Parametri analize vode za navodnjavanje koje provodimo:

 • temperatura,
 • pH,
 • sadržaj suspendiranih tvari,
 • ukupne otopljene soli (TDS),
 • elektroprovodljivost (EC),
 • nitrati,
 • natrij,
 • klor,
 • kloridi,
 • ukupna tvrdoća,
 • alkalitet,
 • karbonatna tvrdoća,
 • nekarbonatna tvrdoća,
 • karbonati,
 • hidrogenkarbonati,
 • mikroelementi: K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Na,
 • teški metali: As, Cd, Ni, Pb, Cr, Mo, Co, Hg
 • Mikrobiološka analiza: koliformne bakterije i E. coli

 

Na vrh