Kontrola mikrobiološke čistoće objekta - Brisevi


Uzimanje brisa objekta

Kontrola mikrobiološke čistoće objekta - uzimanje briseva ili otisaka

Mikrobiološka čistoća objekata u kojima se manipulira hranom u smislu SPH, određuje se metodama koje podrazumijevaju postupke uzimanja brisa, otiska ili ispirka za određivanje broja i vrste bakterija na površinama postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u tijeku proizvodnje i prometa dolaze u dodir sa hranom i predmetima opće uporabe u čistom stanju pripremljenim za uporabu ili početak rada.

Mjesto, broj i učestalost uzimanja uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće ovisi o opsegu i vrsti proizvodnje ili pružanja usluga.

Minimalan broj uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće prema opsegu poslovanja prikazan je u tablici:

Minimalni broj uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće prema opsegu poslovanja

VRSTA OBJEKTA

MINIMALNI BROJ UZORAKA
1. Industrijski objekti za proizvodnju hrane i predmeta opće uporabe s brojem zaposlenih iznad 50 najmanje 15 uzoraka
2. Industrijski objekti za proizvodnju hrane i predmeta opće uporabe s brojem zaposlenih i do 50 najmanje 10 uzoraka
3. Ugostiteljski objekti iz skupine hoteli, restorani i catering objekti i objekti u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi (vrtići, škole, domovi) najmanje 10 uzoraka
4. Objekti iz članka 39 a. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) najmanje 5 uzorak

Sukladno članku 26. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, zdravstveni nadzor provodi se nad osobama:

1. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,

2. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,

3. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,

...

5. koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice...

Navedena kontrola mikrobiološke čistoće u objektima provodi se u skladu s Pravilnikom o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09)

Osim definiranih parametara, moguće je provesti ispitivanja površina za detekciju specifičnih i drugih patogena kao što su Listeria spp. ili Salmonella spp. što je osobito važno u proizvodnim pogonima.

Metoda kojima se uzorkovanje provodi je: HRN ISO 18593 – Mikrobiologija u lancu hrane – Horizontalne metode za postupke uzorkovanja s površine.

Također možemo provoditi kontrolu trupova u klaonicama nedestruktivnom metodom – uzorkovanjem briseva spužvicama u skladu s metodom HRN EN ISO 17604 – Mikrobiologija lanca hrane – Uzorkovanje životinjskih trupova za mikrobiološku analizu.

Na vrh