Kontrola i izrada deklaracija


Kontrola deklaracije

Ako je odijelo ogledalo čovjeka, tada je deklaracija ogledalo prehrambenog proizvoda. Ispravno napisana deklaracija sadrži sve potrebne podatke o proizvodu koji će kupcu dati potrebne informacije i pomoći pri odabiru proizvoda.

Loše napisana deklaracija ne samo da odbija kupce već je i u sukobu sa zakonom. Hrvatsko zakonodavstvo vrlo jasno propisuje što svaka deklaracija treba sadržavati, kako općenite podatke tako i specifične, ovisno o vrsti proizvoda.

Osnovni podaci koji se moraju nalaziti na deklaraciji su:

  • naziv hrane pod kojim se ista prodaje;
  • popis sastojaka;
  • količina određenih sastojaka ili kategorija sastojaka;
  • neto količina ili količina punjenja;
  • rok trajanja;
  • uvjeti čuvanja i upotrebe, gdje je to potrebno, odnosno ako mogu utjecati na trajnost hrane;
  • naziv i adresa proizvođača ili onoga koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a registriran je u Republici Hrvatskoj (naziv mjesta, poštanski broj, ulicu i kućni broj te naziv države);
  • pojedinosti o mjestu podrijetla, ako bi propust takva navo đenja mogao krivo navoditi potrošača o pravom pod rijetlu ( zemlja gdje je hrana proizvedena odnosno zemlja gdje je hrana podvrgnuta tehnološkom procesu koji je posljednji bitno promijenio njezina svojstva;  zemlja podrijetla, za hranu za koju je to propisano posebnim propisom; zemlja gdje je povrće ili voće ubrano, za svježe voće i povrće;  zemlja uzgoja i zemlja klanja, za rasječeno meso domaćih papkara i kopitara, peradi, lagomorfa (kunića i zečeva), divljači i uzgojene divljači te jestivih nusproizvoda);
  • upute za upotrebu gdje je to potrebno radi pravilnog korištenja;
  • stvarna alkoholna jakost, za pića koja sadrže više od 1,2% vol. alkohola.

Prema Uredbi EZ 1169/2011 svaki proizvod koji se stavlja na tržište mora biti ispravno označen.

Svaka država, članica EU može dopuniti navedenu Uredbu svojim nacionalnim propisima, a Republika Hrvatska je u potpunosti preuzela navedenu Uredbu Zakonom o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13; 14/14; 56/16)

Obvezni podaci se odnose u osnovi na: naziv proizvoda, neto količinu, sastojke, moguće prisustvo alergena, način pakiranja, rok valjanosti, uvjete čuvanja i hranjivu vrijednost.

Ovisno o vrsti proizvoda, navodi na deklaraciji moraju zadovoljiti i zahtjeve propisa koji se odnose isključivo na prisutni sastojak odnosno proizvod.

Nemate li iskustva ili vremena provjeriti važeće propise koji se odnose na označavanje hrane, dovoljno je da nam dostavite svoju specifikaciju ili popis sastojaka i mi ćemo za vas kreirati deklaraciju.

Ukoliko samo uvozite proizvode, deklaraciju je potrebno prevesti i prilagoditi zahtjevima za označavanjem hrane RH. Pri tome vam osiguravamo prijevod s bilo kojeg svjetskog jezika ili na bilo koji jezik EU.

Na vrh