Analiza supstrata bioplinskih postrojenja


Postrojenje

- silaža, supstrat iz fermentora, digestat, škrobna voda, stajski gnoj, gnojovka, gnojnica, pivski kvasac

Prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja:

Stajski gnoj je kruti stajski gnoj, gnojovka, gnojnica i stajski gnoj kao organski gnoj u prerađenom obliku.

Kruti stajski gnoj je smjesa stelje, krutih i tekućih životinskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti.

Gnojovka je polutekuće stajsko gtnojivo, smjesa krutih i tekućih izlučevina, tj. stajski gnoj uglavnom bez stelje.

Gnojnica je tekući stajski gnoj, najčešće smjesa tekućih životinjskih izlučevina i otpadnih voda (obično nastaje kao tekući ostatak izlučevina koje stelja uspije upiti).

Parametri ispitivanja supstrata bioplinskih postrojenja koje provodimo:

 • pH
 • Suha tvar
 • KPK
 • Detergenti anionski
 • Amonijak
 • Sulfati
 • Kloridi
 • Organski ugljik ili organska tvar
 • Dušik, ukupni
 • Fosfor, ukupni
 • Kalij, ukupni
 • Žareni ostatak
 • Omjer kiselina (maslačna:mliječna:octena)
 • Pepeo
 • Mikroelementi: Na, Ca, Mg, Cu, Mn, Fe, Mo, Zn, Co
 • Teški metal: As, Cd, Ni, Pb, Cr, Mo, Co, Hg

 

Na vrh