Analiza organskih gnojiva


Zemlja u rukama

Organska gnojiva i poboljšivači tla

Prema Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

Gnojiva jesu tvari čija je glavna namjena ishrana biljaka,

Organsko gnojivo jesu organske tvari uglavnom biljnog i/ili životinjskog podrijetla, koje se dodaju u tlo s osnovnom namjenom ishrane bilja,

Poboljšivač tla jesu tvari dodane u tlo s osnovnom namjenom poboljšavanja fizikalnih i/ili kemijskih svojstava i/ili biološke aktivnosti tla.

Prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja:

Kompost je sukladno posebnom propisu koji regulira status nusproizvoda i ukidanje statusa otpada, organsko gnojivo i poboljšivač tla koji udovoljava uvjetima za određenu namjenu i odvojeno je sakupnjen na mjestu nastanka i ne uključuje otpad koji nastaje izdvajanjem frakcije miješanog komunalnog otpada odnosno, koji je proizveden kontroliranom biooksidativnom razgradnjom različitih smjesa sastavljenih prvenstveno od različitih biljnih ostataka, ponekad pomiješanih s organskim gnojivima i/ili životinjskim ostacima, a sadrži ograničene količine mineralnih tvari.

Anaerobni digestat je sukladno posebnom propisu koji regulira status nusproizvoda i ukidanje statusa otpada, organsko gnojivo i poboljšivač tla proizveden anaerobnom digestijom otpada i odvojeno sakupljen na mjestu nastanka i ne uključuje otpad koji nastaje izdavajanjem frakcije miješanog komunalnog otpada.

Trenutno je u  tijeku izrada pravilnika za metodologiju ispitivanja organskih gnojiva (Ministarstvo poljoprivrede).

Trenutno zakonodavstvo:

 • NN 81/13; Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima
 • NN 163/03, 40/07, 81/13, 14/14, 32/19 Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla
 • NN 99/10, 80/07 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
 • NN 71/2019 Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Parametri ispitivanja organskih gnojiva i poboljšivača tla koje provodimo:

 • Vlaga,
 • pH vrijednost,
 • C. – topljive soli,
 • Organska tvar ili organski ugljik,
 • Pepeo,
 • Ukupan fosfor (P2O5),
 • Ukupan kalij (K2O),
 • Ukupan dušik po Kjeldahlu,
 • Teški metali: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Mo, As i Co. Teški metali definirani su prema pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja NN 71/2019

 

Na vrh