Labosan, mikrobiološki laboratorij za ispitivanje ispravnosti hrane, vode za piće, kozmetičkih proizvoda.

Metode

Metode analiza

1. Mikrobiološka pretraga uzorka hrane (parametri prema važećem Pravilniku)

1.1. Standardne analitičke metode

 • HRN ISO 18593 Horizontalna metoda za postupke uzorkovanja s površina upotrebom kontaktnih ploča i briseva
 • HRN ISO 17604 Uzorkovanje životinjskih trupova za mikrobiološke analize
 • HRN EN ISO 4833 Metoda brojenja mikroorganizama pri 30 °C
 • HRN ISO 7954 Metoda brojenja kvasaca i plijesni pri 25 °C
 • HRN EN ISO 6579 Metoda za otkrivanje Salmonella spp.
 • HRN ISO 21528-2 Metoda za detekciju i brojenje Enterobacteriaceae
 • HRN ISO 16649-2 Metoda brojenja beta-glukuronidaza pozitivnih E. coli
 • HRN EN ISO 6888 Postupak brojenja koagulaza pozitivnih stafilokoka
 • HRN EN ISO 10272-1 Metoda za dokazivanje Campylobacter spp.
 • HRN EN ISO 10272-2 Metoda za brojenje Campylobacter spp.
 • HRN EN ISO 11290-1 Metoda dokazivanja L. monocytogenes
 • HRN EN ISO 11290-2 Metoda brojenja L. monocytogenes
 • HRN ISO 15213 Metoda dokazivanja sulfitreducirajućih klostridija
 • HRN EN ISO 7937 Metoda za dokazivanje Clostridium perfringens
 • HRN EN ISO 7932 Metoda za dokazivanje i brojenje Bacillus cereus
 • ISO/TS 22964 Metoda za dokazivanje Cronobacter sakazakii
 • HRN ISO/TS 21872-1 Metoda za dokazivanje Vibrio spp.
 • TECRA test za dokazivanje Listeria spp.
 • TECRA test za dokazivanje Salmonella spp.
 • TECRA test za dokazivanje E. coli O157
 • TECRA test za dokazivanje Campylobacter spp.
 • Bakteriološka pretraga obrisaka

2 . Ostale pretrage

2.1 Organoleptička pretraga

2.2 Biokemijski API test

2.3 Određivanje pH

2.4 Određivanje aktiviteta vode aw

3. Parazitološka pretraga riba i ribljih proizvoda

4. Određivanje ostataka biorezidua

4.1 Kvalitativno – mikrobiološki

5. Određivanje toksina

5.1. Određivanje histamina

5.2 Određivanje stafilokoknih enterotoksina

5.3 Određivanje mikotoksina

6. Određivanje održivosti proizvoda

7. Mikrobiološka pretraga kozmetičkih proizvoda (prema Pravilniku)

1. skupina: proizvodi namijenjeni za njegu djece do 3 godine, za područje oko očiju i za sluznicu;

2. skupina: ostali proizvodi.

U proizvodima iz skupine 1. stavka 1. ovoga članka:

 • ukupni broj bakterija, kvasaca i plijesni

U proizvodima iz skupine 2. stavka 1. ovoga članka:

 • ukupni broj bakterija
 • broj kvasaca i plijesni
 • Staphylococcus aureus,
 • Pseudomonas aeruginosa,
 • Escherichia coli,
 • Candida albicans.

8. Kontrola i/ili izrada deklaracija

9. Pretraga vode za ljudsku potrošnju (parametri prema važećem Pravilniku)

9.1. Mikrobiološka pretraga vode za ljudsku potrošnju

9.1.1 HRN EN ISO 6222 Brojenje mikroorganizama

9.1.2 HRN EN ISO 9308-1 Detekcija i brojenje E. coli i koliformnih bakterija MF

9.1.3 HRN EN ISO 7899-2 Detekcija i brojenje Enterococcus spp. MF

9.1.4 HRN EN ISO 16266 Detekcija i brojenje Pseudomonas spp. MF

9.1.5 HRN ISO 6340 Detekcija i brojenje Salmonella spp. MF

9.1.6 HRN ISO 6461-2 Detekcija sulfitreducirajućih klostridija MF

9.2. Kemijska pretraga vode za ljudsku porošnju

9.2.1 IM H8025 Boja (Pt-Co sklale)

9.2.2 IM SMV1 Miris

9.2.3 IM SOV1 Okus

9.2.4 IM MTT20/30 Temperatura (°C)

9.2.5 IM H747 Mutnoća (NTU)

9.2.6 IM MTFE20 pH vrijednost

9.2.7 IM H8113 Kloridi (mg/L)

9.2.8 IM H8038 Amonij (mg NH4+/L)

9.2.9 IM H8192 Nitrati (mg NO3-/L)

9.2.10 IM H8507 Nitriti (mg NO2-/L)

9.2.11 IM UKP Utrošak KMnO4 (mg O2/L)

9.2.12 IM MTFE30 Vodljivost

10. Analize tla i bilnjog materijala

 • određivanje pH reakcije tla HRN EN 10390
 • određivanje pH reakcije mulja HRN EN 13037
 • određivanje pH u vodi EN ISO 10523
 • određivanje sadržaja humusa u tlu bikromatnom metodom
 • određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora i kallija u tlu AL-metodom
 • određivanje hidrolitičke kiselosti
 • određivanje sadržaja bora u tlu Azometinom-H
 • određivanje sadržaja mikroelemenata u tlu ekstrakcijom i EDTA
 • određivanje trenutne vlage tla
 • određivanje sadržaja nitratnog i amonijskog dušika u tlu metodom po Nessleru
 • određivanje sadržaja karbonata u tlu
 • određivanje sadržaja ukupnog dušika u tlu metodom po Kjeldahlu
 • elementarna analiza biljne tvari
 • određivanje elemenata krečnog kamena
 • određivanje udjela suhe tvari mulja HRN EN 15934
 • određivanje gubitka žarenjem u mulju HRN EN 15935
 • određivanje taloživih tvari u vodi EN 872
 • određivanje dušika, sulfata, klorida, boda, sulfida, saliniteta, alkaliteta u vodi i dr. analiza vode