Titan dioksid: E171 više se ne smatra sigurnim kada se koristi kao dodatak hrani


— 07.05.2021.

EFSA je ažurirala svoju procjenu sigurnosti aditiva za hranu titanov dioksid (E171), nakon zahtjeva Europske komisije u ožujku 2020.

Ažurirana procjena sigurnosti revidira rezultat prethodne procjene EFSA-e objavljene 2016. godine, koja je istaknula potrebu za dodatnim istraživanjima kako bi se popunili rupe u podacima.

Prof Maged Younes, predsjedatelj EFSA-inog stručnog panela za aditive i arome u hrani (FAF), rekao je: „Uzimajući u obzir sve dostupne znanstvene studije i podatke, panel je zaključio da se titanov dioksid više ne može smatrati sigurnim kao aditiv hrani. Kritični element donošenja ovog zaključka je da nismo mogli isključiti zabrinutost za genotoksičnost nakon konzumacije čestica titanovog dioksida. Nakon oralnog uzimanja, apsorpcija čestica titan-dioksida je mala, no one se mogu akumulirati u tijelu ”.

Procjena je provedena prema rigoroznoj metodologiji i uzimajući u obzir mnoge studije koje su postale dostupne od EFSA-ine prethodne procjene 2016. godine, uključujući nove znanstvene dokaze i podatke o nanočesticama.

EFSA-ini znanstveni stručnjaci po prvi su put primijenili smjernice znanstvenog odbora EFSA-e za nanotehnologiju za procjenu sigurnosti aditiva za hranu. Titan dioksid E171 sadrži najviše 50% čestica u nano području (manje od 100 nanometara) kojima potrošači mogu biti izloženi.

Procjena genotoksičnosti

Genotoksičnost se odnosi na sposobnost kemijske tvari da ošteti DNA, genetski materijal stanica. Budući da genotoksičnost može dovesti do kancerogenih učinaka, neophodno je procijeniti potencijalni genotoksični učinak tvari kako bismo donijeli zaključke o njezinoj sigurnosti.

Prof. Matthew Wright, član FAF panela i predsjedavajući EFSA-ine radne skupine za E171, rekao je: „Iako dokazi o općim toksičnim učincima nisu bili konačni, na temelju novih podataka i poboljšanih metoda analiza nismo mogli isključiti zabrinutost za genotoksičnost i shodno tome nismo mogli uspostaviti sigurnu razinu dnevnog unosa aditiva za hranu. "

Upravitelji rizikom u Europskoj komisiji i u državama članicama EU-a informirani su o zaključcima EFSA-e i razmotrit će odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita potrošača.

Dodatne informacije

Titan dioksid (E171) odobren je kao dodatak hrani u EU-u prema Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1333/2008.

Sigurnost aditiva za hranu E171 ponovno je procijenio EFSA-in ANS panel 2016. u okviru Uredbe (EU) br. 257/2010, kao dio programa ponovne ocjene aditiva za hranu odobrenih u EU prije 20. siječnja 2009.

U svom mišljenju iz 2016. godine, ANS-a je preporučila provođenje novih studija kako bi se prikupile tada nedostatne informacije o mogućim učincima na reproduktivni sustav što bi im moglo omogućiti postavljanje razine prihvatljivog dnevnog unosa (ADI). Također je istaknuta nesigurnost oko karakterizacije materijala koji se koristi kao dodatak hrani (E171), posebno u pogledu veličine i raspodjele čestica titanovog dioksida koji se koristi kao E171.

EFSA je 2019. godine objavila izjavu o procjeni rizika koji je povezan s izloženošću aditivu hrani titanov dioksid (E171) koju je provela Francuska agencija za hranu, okoliš i sigurnost na radu (ANSES). U svojoj izjavi EFSA je istaknula da je mišljenje ANSES-a ponovno navelo nesigurnosti i nedostatne podatke koje je prethodno utvrdila EFSA i nije iznijelo nalaze koji bi poništili prethodne zaključke nadzornog tijela o sigurnosti titanovog dioksida.

Iste je godine (2019.) nizozemska Uprava za sigurnost hrane i potrošačkih proizvoda (NVWA) također dala mišljenje o mogućim učincima aditiva za hranu titanov dioksid na zdravlje, a koje je naglasio važnost ispitivanja imuno-toksikoloških učinaka uz potencijalne repro-toksikološke učinke.

https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive

Na vrh