Povlačenje i opoziv proizvoda VIKEND NAREZAK, 400g


— 31.08.2020.

https://www.hapih.hr/povlacenje-i-opoziv-proizvoda-vikend-narezak-400g/

Povlačenje i opoziv proizvoda VIKEND NAREZAK, 400g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda VIKEND NAREZAK, 400g, oznake L. 00609.08700.95.2, datuma najbolje upotrijebiti do 09.06.2024., zbog neoznačenog mliječnog proteina na deklaraciji proizvoda.

Proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac.

S obzirom da proizvod sadrži neoznačen alergen, mliječni protein, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na web stranicama subjekata  u poslovanju s hranom PPK karlovačka mesna industrija d.d., https://www.pivac.hr/hr/media/obavijest-za-kupce-povlacenje-i-opoziv-0

 
Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Ferihegy Kft., Új Ecseri út 2., 2220 Vecsés, /Pest, Mađarska

Stavlja na tržište: PPK karlovačka mesna industrija d.d., Selce 33, Karlovac

Zemlja podrijetla: Mađarska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Na vrh