Povlačenje i opoziv proizvoda DOMAĆA KOBASICA, dimljena polutrajna kobasica 247 g


— 31.10.2020.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda DOMAĆA KOBASICA, 247g, LOT VUYGPM, datuma najbolje upotrijebiti do 1.11.2020., zbog neoznačenog sadržaja soje na deklaraciji proizvoda.

Proizvod proizvodi i stavlja na tržište subjekt u poslovanju s hranom MI BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka 13, Vrgorac

S obzirom da proizvod sadrži neoznačen alergen, soju, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na istu dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na web stranicama subjekata  u poslovanju s hranom MI BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka 13, Vrgorac, https://www.pivac.hr/hr

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: MI BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka 13, Vrgorac

Stavlja na tržište: MI BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka 13, Vrgorac

Zemlja podrijetla: Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/obavijest-za-potrosace-povlacenje-i-opoziv-proizvoda-domaca-kobasica-dimljena-polutrajna-kobasica-247-g/

Na vrh