Opoziv više proizvoda


— 07.09.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu sljedećih proizvoda:

MAGNEZIJ KOMPLEKS 60caps ROYAL GREEN s rokovima trajanja:

09.09.2021.

18.11.2021.

30.01.2022.

06.04.2022.

SAW PALMETTO (SABAL PALMA) 60caps ROY.GREEN s rokom trajanja:

31.08.2022.

ASHWAGANDA 60caps ROYAL GREEN 32g s rokovima trajanja:

20.02.2022.

30.04.2022.

04.12.2022.

03.04.2023.

07.09.2023.

zbog mogućeg sadržaja etilen oksida u sastojku proizvoda.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Frenchtop Natural Care products BV, Hoogwoud, Nizozemska

Stavlja na tržište: BIOVEGA d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-2/ 

Na vrh