Opoziv proizvoda - Žlica za serviranje Fackelmann


— 01.10.2020.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Žlica za serviranje

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Žlica za serviranje, EAN koda 4008033237154, Lot broja 151537, zbog utvrđene povećane migracije primarnih aromatskih amina (PAA).

Proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom Fackelmann d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: EQH European Quality Housewares Ltd., San Po Kong, Kowloon, Kina

Uvoznik: Fackelmann GmbH+ co.KG, Sebastian – Fackelmann- Str.6, Hersbruck, Njemačka,

Proizvod na tržište RH stavlja: FACKELMANN d.o.o., Matije Gupca 119, Kupljenovo

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/zlica-za-serviranje-fackelmann/

Na vrh