Opoziv proizvoda – Vrhnje za kuhanje


— 03.08.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Vrhnje za kuhanje 200ml Bravo Crema

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom KONZUM PLUS d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1a, opoziva proizvod Vrhnje za kuhanje 200ml Bravo Crema, datuma upotrijebiti do 25.3.2022., lot broja: L21089 proizvođača Unigra S.r.l.; Via Gardizzia9/B, Conselice, Italia, zbog utvrđenog pesticida etilen oksida u aditivu koji se koristi u procesu proizvodnje navedenog proizvoda.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Više informacija o opozivu proizvoda nalazi se na poveznici: Opoziv i povlačenje vrhnja za kuhanje 200ml Bravo Crem s tržišta – Vijesti – Konzum

Podaci o proizvodu:

Proizvođač:  Unigra S.r.l.; Via Gardizzia9/B, Conselice, Italia

Stavlja na tržište: KONZUM PLUS d.o.o., Marijana Čavića 1a, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-vrhnje-za-kuhanj/ 

Na vrh