Opoziv proizvoda – VITA HEMP Bio konopljino ulje


— 14.12.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

VITA HEMP
Bio konopljino ulje 250ml

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda VITA HEMP Bio konopljino ulje 250ml, LOT 011020, najbolje upotrijebiti do: 01.05.2022. radi povećane povećanog sadržaja tetrahidrokanabiola (THC-a) u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: VitaHemp d.o.o., Trg izgnancev 2, Brežice, Slovenija

Stavlja na tržište: Canna Trade d.o.o., Jasenova 9, Kukci, Poreč

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-vita-hemp-bio-konopljino-ulje/ 

Na vrh