Opoziv proizvoda – Teestube voćni čaj slatki badem


— 22.12.2020.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

TEESTUBE VOĆNI ČAJ SLATKI BADEM

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Teestube voćni čaj slatki badem, 125/150g, broja šarže CH0806287,  EAN: 2200251661014, roka trajanja 30.04.2022, zbog pogrešno označene stražnje strane proizvoda (nije naveden sadržaj badema).

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hra-ni, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listo-pada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranicama subjekta u poslovanju s hranom https://www.mueller.hr/aktualno/povlacenje-proizvoda/

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Krämers Teehandels GmbH, Gutenbergstraße 25, Reinbek, Njemačka

Veleprodaja: Müller Handels GesmbH & Co. KG, Alpstraße 92, Ulm, Njemačka

Stavlja na tržište: Müller trgovina Zagreb d.o.o., Betinska 1, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-teestube-vocni-caj-slatki-badem/

Na vrh