Opoziv proizvoda – Šunka Superior rezana – Delikatesse Gurman Premium, Superior ham


— 27.11.2020.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Dodatna obavijest

ŠUNKA SUPERIOR REZANA

DELIKATESSE GURMAN PREMIUM, SUPERIOR HAM, 500G

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Šunka Superior rezana  – Delikatesse Gurman Premium, Superior ham, 500g, (kuhana šunka, polutrajni proizvod od komada mesa), LOT A20110303, najbolje upotrijebiti do 03.12.2020., odobreni broj HR1333EU, subjekta u poslovanju s hranom Stanić d.o.o., Slavonska avenija 22, Zagreb.

Razlog opoziva je utvrđena povišena količina bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Stanić d.o.o., Slavonska avenija 22, Zagreb

Stavlja na tržište: Stanić d.o.o., Slavonska avenija 22, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-sunka-superior-rezana-delikatesse-gurman-premium-superior-ham/

Na vrh