Opoziv proizvoda SPESHOW Štapići od želea


— 22.08.2023.

Obavijest za potrošače

Opoziv proizvoda

SPESHOW

Štapići od želea

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Speshow štapići od želea (Jelly straws) najbolje upotrijebiti do 25.10.2023.jer sadrže neodobrene aditive E407 i E410. Predmetni aditivi mogu utjecati na konzistenciju želea gdje se zbog tvrdoće proizvoda ne može isključiti rizik po zdravlje potrošača posebno djece (postoji mogućnost gušenja kod gutanja).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima i Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Beagley Copperman z o.o., Radom, Poljska

Maloprodaja: Osmi kontinent d.o.o., Dubrovnik

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-speshow-stapici-od-zelea/ 

Na vrh