Opoziv proizvoda – Sladoledi: SNICKERS XTRA, TWIX, BOUNTY, SNICKERS, TWIX, M&Ms peanut


— 01.08.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

SNICKERS XTRA ice cream bar 66g – single

TWIX ice cream bar 34,2g – 6 pack box

BOUNTY ice cream bar 39,1g – 6 pack box

SNICKERS ice cream bar 48g – 6 pack box

TWIX ice cream bar 47g – single

M&Ms peanut ice cream stick 62g – single

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Mars Hrvatska d.o.o. iz predostrožnosti opoziva proizvode navedene u donjoj tablici:

zbog utvrđenog pesticida etilen oksida u aditivu koji se koristi u procesu proizvodnje istih.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o proizvodima dostupni su na web stranicama distributera https://stanic.hr/wp-content/uploads/2021/07/Dopis_Stanic_HR_Povlacenje.pdf

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: MARS HRVATSKA d.o.o.,  I Pile 1, Zagreb

Distributer: STANIĆ d.o.o., Kerestinečka cesta, 57/A, Sv. Nedjelja

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-snickers-xtra-ice-cream-bar-twix-ice-cream-bar-bounty-ice-cream-bar-snickers-ice-cream-bar-twix-ice-cream-bar-mms-peanut-ice-cream-stick/ 

Na vrh