Opoziv proizvoda – SENSILAB DIABETYN 60 kapsula


— 07.06.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

SENSILAB DIABETYN 60 kapsula

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda – dodatka prehrani Sensilab Diabetyn, 60 kapsula, lot 2100309, najbolje upotrijebiti do 31.03.2023., proizvođača Sensilab d.o.o. iz Slovenije.

Subjekt u poslovanju s hranom Sensilab d.o.o., Ljubljana, Slovenija, opoziva predmetni proizvod  budući da je od strane dobavljača sirovina, informiran o visokom udjelu etilen oksida u jednoj od osnovnih sirovina koja se nalazi u predmetnom dodatku prehrani.

Proizvod je distribuiran fizičkim osobama putem internetske prodaje u državama članicama EU, pa tako i u Hrvatskoj.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na službenim mrežnim stranicama subjekta u poslovanju s hranom: https://www.sensilab.si/diabetyn-obvestilo

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Sensilab d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Proizvode na tržište RH stavlja, putem internetske prodaje: Sensilab d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima. 

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda/

Na vrh