Opoziv proizvoda – Premium Bučino Ulje Vallis Aurea


— 10.12.2020.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda:

PREMIUM BUČINO ULJE vallis aurea, 500 ml

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda PREMIUM BUČINO ULJE vallis aurea, 500 ml, najbolje upotrijebiti do: 13.05.2021., zbog povećane količine policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH).

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.

Detaljniji podaci o opozivu dostupni su na stranicama subjekta Grbić d.o.o. https://www.grbic.hr/novosti/12-povlacenje-iz-prodaje-premium-bucino-ulje-050-lit

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: GRBIĆ d.o.o., Mlinska 90, Požega

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-premium-bucino-ulje-valli-aurea/

Na vrh