Opoziv proizvoda PAN PEK – PROTEINSKI KREKERI


— 30.10.2020.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda PAN PEK – PROTEINSKI KREKERI 200 g, bar koda 3859888751569 i sljedećih LOT brojeva/roka trajanja: 01.11.2020.; 08.11.2020.; 15.11.2020.; 20.11.2020.; 22.11.2020.; 24.11.2020.; 28.11.2020.; 06.12.2020.; 13.12.2020.; 20.12.2020.; 21.12.2020. zbog utvrđene povećane količine etilen oksida u sirovini korištenoj tijekom proizvodnje.

Proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom Pan-pek d.o.o., Planinska 2c, Zagreb.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Pan-pek d.o.o., Planinska 2c, Zagreb

Proizvod na tržište RH stavlja: Pan-pek d.o.o., Planinska 2c, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-pan-pek-proteinski-krekeri/

Na vrh