Opoziv proizvoda Mooncake, pasta od lotusa s dva žumanjka, JIN XUAN BAO, 138gOpoziv proizvoda


— 09.02.2024.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Mooncake, pasta od lotusa s dva žumanjka, JIN XUAN BAO, 138g

Državni inspektorat obavještava potrošače o opozivu proizvoda  Mooncake, pasta od lotusa s dva žumanjka, JIN XUAN BAO, 138g (21432 JIN XUAN BAO, Mooncake Lotus Paste 2 yolk, 50pcsx138g) s rokom trajanja BBD: 31.12.2024., sadržaja aditiva E266 i mogućeg prisustva neoznačenih alergena kikirikija i rakova u sadržaju istoga.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta https://pekinska-patka.com.hr/category/novosti/  

Podaci o proizvodu:

Izvoznik: Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs (Foodstuffs Import & Export Co Ltd), Kina

Dobavljač: Asian Food Group B.V., Klopsteen 6, PW Haps 5443, Nizozemska

Stavlja na tržište: PEKINŠKA PATKA j.d.o.o., Slavonska,11 Samobor

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-mooncake-pasta-od-lotusa-s-dva-zumanjka-jin-xuan-bao-138gopoziv-proizvoda/ 

Na vrh