Opoziv proizvoda Mooncake 7 Assorted, 10x710g Mooncake 4 Assorted, 12x750g


— 12.02.2024.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Mooncake 7 Assorted, 10x710g

Mooncake 4 Assorted, 12x750g

Državni inspektorat obavještava potrošače o opozivu proizvoda

Mooncake 7 Assorted, 10x710g (21401 JIN XUAN BAO)

Mooncake 4 Assorted, 12x750g, (21407 JIN XUAN BAO)

zbog korištenja u proizvodnji neodobrenog aditiva E266 i mogućeg prisustva neoznačenih alergena kikirikija i rakova u sadržaju istoga.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:

Izvoznik: Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs (Foodstuffs Import & Export Co Ltd), Kina

Dobavljač: Asian Food Group B.V., Klopsteen 6, PW Haps 5443, Nizozemska

Maloprodaja: SERENISSIMA j.d.o.o., Miroslava Krleže 14, Split

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-mooncake-7-assorted-10x710g-mooncake-4-assorted-12x750g/ 

Na vrh