Opoziv proizvoda Lan sjemenke, 150 g, NATURA


— 20.12.2023.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Lan sjemenke, 150 g, NATURA

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda, Lan sjemenke, 150 g NATURA,  LOT 228LP4,  najbolje upotrijebiti do 16.11.2024., zbog povećane količine cijanovodične kiseline u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

Napomena: proizvod ne predstavlja zdravstveni rizik za potrošače ukoliko se termički obradi, (sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/915).

Podaci o proizvodu:

Stavlja na tržište: MARJAN VOĆE d.o.o., Kozari 8a, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-lan-sjemenke-150-g-natura/

Na vrh