Opoziv proizvoda – Lailand Chilal sir


— 09.11.2020.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

LAILAND CHILAL SIR

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda, Lailand Chilal sir, staklenka 900g, LOT brojeva 008 do 267, najbolje upotrijebiti od datuma 06.11.2020 do 23.09.2021, zbog mogućeg sadržaja komadića metala.

Proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom Middle East Trgovine d.o.o., Zagreb.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

Detaljniji podaci o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su na službenim stranicama subjekta https://m.facebook.com/halalhrana.zdravahrana/posts/821298951963969

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Lailand, 9 Rue de la Croix Saint-Claude, 02590 Aubigny-aux-Kaisnes, Francuska

Distributer: Furat Foods, Schaftlarn Strasse 10, Munchen

Proizvod na tržište RH stavlja: Middle East Trgovine d.o.o., Mali Potok.12, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-lailand-chilal-sir/

Na vrh