Opoziv proizvoda – LA MOLE – Sfornatini sa sezamom


— 13.03.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

LA MOLE – Sfornatini sa sezamom, 200g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda, LA MOLE – Sfornatini sa sezamom 200g, L201007, najbolje upotrijebiti do 07.10.2021., zbog utvrđene povećane količine pesticida etilen oksida u sezamu sadržanog u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Podrijetlo: Italija

Proizvođač: LA MOLE – F.LLI MILAN Srl, Strada Leini 16, Caselle Torinese (TO), Italija

Veleprodaja: KOREKT ZAGREB d.o.o., Ilovnjak 29, Velika Gorica

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Na vrh