Opoziv proizvoda – La Mole Grissini Sa Sezamom, 200g


— 19.02.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

LA MOLE GRISSINI SA SEZAMOM, 200g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda La Mole Grissini sa sjemenkama sezama i suncokretovim uljem, 200g, sljedećih lot brojeva: L201015, najbolje upotrijebiti do 15.10.2021. i L201020, najbolje upotrijebiti do 20.10.2021, zbog povećane količine pesticida etilen oksida u sjemenkama sezama korištenih u proizvodnji gotovog proizvoda.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: La Mole – F.lli Milan srl, Strada Leini 16, Casella Torinesse Italija

Stavlja na tržište: KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića 1/a, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-la-mole-grissini-sa-sezamom-200g/

Na vrh