Opoziv proizvoda kuhača “Luca”


— 08.05.2022.

Opoziv proizvoda 

KUHAČA “LUCA”

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Kuhača „LUCA“, bar koda 9008808108783, LOT 2010053/300386, zbog utvrđene migracije primarnih aromatskih amina. 

Proizvod nije u skladu s Uredbom komisije (EU) 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na web stranici subjekta https://www.moemax.hr/

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: BDSK Handels GmbH & Co KG, Wurzburg, Njemačka

Veleprodaja: Mömax GmbH, Wels, Austrija

Stavlja na tržište: Mömax Lesnina H d.o.o., Ivanja Reka

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-kuhaca-luca/ 

Na vrh