Opoziv proizvoda – Krema od indijskog oraha (Mousse)


— 27.08.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Krema od indijskog oraha (Mousse) 350g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Krema od indijskog oraha (Mousse) 350g, najbolje upotrijebiti do: 30.11.2022. zbog mogućeg sadržaja smjese od kikirikija u istome.

Proizvod predstavlja opasnost za osobe alergične na kikiriki dok osobe koje nisu alergične isti mogu konzumirati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hra-ni, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listo-pada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Machandel B.V., HT Haulerwijk, Nizozemska

Veleprodaja: dennree GmbH, Töpen, Njemačka

Stavlja na tržište: Garden d.o.o., Krajiška 30, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-krema-od-indijskog-oraha-mousse/

Na vrh