Opoziv proizvoda: KIM/KUMIN U PRAHU JEERA, 100 g


— 13.05.2022.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

KIM/KUMIN U PRAHU JEERA, 100 g

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda JEERA kim/kumin u prahu, 100g, trgovačkog imena Jeera Powder Cumin, sa rokom trajanja do 30.4.2023., zbog utvrđene povišene razine pesticida klorpirifosa.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Detaljnije informacije o opozivu dostupne su na web stranicama subjekta u poslovanju s hranom: Novosti | PEKINŠKA PATKA (pekinska-patka.com.hr)

Podaci o proizvodu:

Uvoznik: Pekinška patka j.d.o.o., Samobor, Slavonska 11

Dobavljač:  Asia Express Food B.V., Kilbystraat 1, Kempen 8263 CJ, Nizozemska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-kim-kumin-u-prahu-jeera-100-g/

Na vrh