Opoziv proizvoda – Jana Vitamin naranča happy


— 09.09.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Jana Vitamin naranča happy 1.5L

Jana Vitamin naranča happy 0.5L

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu sljedećih proizvoda:

Jana Vitamin naranča happy 1.5L PET roka trajanja 13.01.2022.

Jana Vitamin naranča happy 0.5L PET roka trajanja 20.01.2022.

zbog mogućeg sadržaja etilen oksida u sastojku proizvoda.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom https://jamnica.company/obavijest-o-opozivu-proizvoda/

Podaci o proizvodu:

Stavlja na tržište: Jamnica plus d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-jana-vitamin-naranca-happy/

Na vrh