Opoziv proizvoda – Hummus – Organski 260g Nutrigold i Bio zone namaz slanutak pečena paprika 175g


— 15.01.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

“Hummus – Organski 260g Nutrigold”

Bio zone namaz slanutak pečena paprika 175 g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu sljedećih proizvoda:

  • “Hummus – Organski 260g Nutrigold” – LOT: 20200903, upotrijebiti do: 03.09.2021, LOT: 20201023, upotrijebiti do: 23.10.2021, LOT: 20201110, upotrijebiti do: 10.11.2021., stavlja na tržište Galleria Internazionale d.o.o.,
  • Bio zone namaz slanutak pečena paprika 175g., upotrijebiti do datuma: 20.10.2021, 22.10.2021, 04.12.2021, stavlja na tržište Konzum plus d.o.o..

U proizvodnji gotovih proizvoda korištene su sjemenke sezama u kojima je utvrđena povećana količina pesticida etilen oksida.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na službenim stranicama subjekata u poslovanju s hranom https://www.tvornicazdravehrane.com/obavijest-o-povlacenju-proizvoda/ i https://www.konzum.hr/novosti/opoziv-i-povlacenje-proizvoda-bio-zone-namaz-slanutak-pecena-paprika-s-trzista

Podaci o proizvodima:

Proizvođač: Organa d.o.o., Nasovce 34, Komenda, Slovenija

Stavlja na tržište:

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-hummus-organski-260g-nutrigold-bio-zone-namaz-slanutak-pecena-paprika/ 

Na vrh