Opoziv proizvoda – GreenLab eko kurkuma


— 18.08.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

GreenLab eko kurkuma 150g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda GreenLab eko kurkuma 150 g, broja šarže146-238-1, najbolje upotrijebiti do 31.05.2022., zbog utvrđenog 2-klor – etanola (preteča etilen oksida).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranicama subjekta https://www.dm.hr/opoziv-proizvoda-greenlab-eko-kurkuma-889292

Podaci o proizvodu:

Stavlja na tržište: dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-greenlab-eko-kurkuma/ 

Na vrh