Opoziv proizvoda – GreenLab eko kurkuma 150 g


— 06.11.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

GreenLab eko kurkuma 150 g

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda GreenLab eko kurkuma 150g, šarža: BL146-24C-1, najbolje upotrijebiti do 31.08.2023., zbog utvrđenog 2-klor – etanola (preteča etilen oksida).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na mrežnim stranicama subjekta  https://www.dm.hr/opoziv-proizvoda-greenlab-eko-kurkuma-889292  

 Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Myristica d.o.o., Zagreb

Stavlja na tržište: dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-greenlab-eko-kurkuma-150-g/

Na vrh