Opoziv proizvoda – Good food – Grisini classic sa sezamom


— 05.03.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

GOOD FOOD – GRISINI CLASSIC SA SEZAMOM, 200g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda GOOD FOOD – GRISINI CLASSIC SA SEZAMOM, 200g, LOT 061021, najbolje upotrijebiti do 06.10.2021, zbog  utvrđene povećane količine etilen oksida u sjemenkama sezama korištenih u proizvodnji gotovog proizvoda.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: AVEM d.o.o., Stjepana Grubera 5, Županja

Stavlja na tržište: KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića 1/a, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-good-food-grisini-classic-sa-sezamom/ 

Na vrh