Opoziv proizvoda Glucerna 1,5 kcal, 500 ml


— 21.12.2023.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Glucerna 1,5 kcal, 500 ml

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o povlačenju proizvoda, Glucerna (hrana za posebne medicinske potrebe koja se koristi pod liječničkim nadzorom) 1,5 kcal, 500 ml podrijetlom iz Nizozemske, LOT 54427NR, oznaka barkoda 8710428013934, najbolje upotrijebiti do lipnja 2024., radi predostrožnosti zbog mogućnosti kvarenja proizvoda kao posljedice izoliranog događaja u proizvodnom procesu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hra-ni, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listo-pada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Abbott Laboratories B.V., Rieteweg 21, 8041 Zwolle, Nizozemska

Uvoznik: Abbott Laboratories d.o.o., Koranska 2, 10 000, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-glucerna-15-kcal-500-ml/

Na vrh