Opoziv proizvoda EPIMEN PLUS DODATAK PREHRANI


— 16.02.2023.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

EPIMEN PLUS

DODATAK PREHRANI

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Epimen Plus kapsule 2 X 450 mg, lot L15032027, L20032027, L25032027 , L01042027, L10042027, L15042027, L20042027, L25042027, L01052027, L10052027, L15052027, L20052027, L25052027, L15012028, L20012028, L25012028, L30012028, L10022028, L15022028, L20022028, L25022028, L01032028 L05032028 i  L10032028, zbog utvrđene nedozvoljene prisutnosti farmakološki aktivnih supstanci, sildenafil, tadalafil, avanafil i vardenafil.

Proizvod nije u skladu s Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno („Narodne novine“ broj 160/2013).

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: UBOR d.o.o., Kovinska ulica 4a

Ekskluzivni distributer: Epimen d.o.o., Kovinska ulica 4a, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-epimen-plus-dodatak-prehrani-2/ 

Na vrh