Opoziv proizvoda dodatak prehrani LibiFor Me


— 14.06.2023.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Dodatak prehrani LibiFor Me

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu dodatka prehrani LibiFor Me (2x5kapsula), LOT 3242, najbolje upotrijebiti do 31.01.2028, zbog utvrđenog PDE-5 analoga (2-Hidroksipropil nortadalafil) u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu

Posrednik: ONE-DC B.V., Veendam, Nizozemska
Dobavljač: Pervisio d.o.o., Stegne 23, Ljubljana, Slovenija
Stavlja na tržište: PERVISIO SHOPS d.o.o., Savska cesta 133, 10000 Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-dodatak-prehrani-libifor-me/ 

Na vrh