Opoziv proizvoda – Čokolada kurkuma đumbir limun


— 20.08.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Čokolada kurkuma đumbir limun, Benjamissimo, 60g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda, Čokolada kurkuma đumbir limun, Benjamissimo, 60g, sljedećih lot brojeva i roka trajanja:

  • Lot  21118, najbolje upotrijebiti do: 28.04.2022.,
  • Lot  21147, najbolje upotrijebiti do: 27.05.2022.
  • Lot  21203, najbolje upotrijebiti do: 22.07.2022.

zbog utvrđenog etilen oksida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na mrežnim stranicama subjekta https://www.biobio.hr/izjava-o-opozivu-proizvoda/

Podaci o proizvodu:

Stavlja na tržište: BIOVEGA d.o.o., Majstorska 1E, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-cokolada-kurkuma-dumbir-limun/

Na vrh