Opoziv proizvoda bio&bio Superfood Kurkuma 150g ORGONA Superfood Kurkuma 150g


— 11.08.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

bio&bio Superfood Kurkuma 150 g

ORGONA Superfood Kurkuma 150 g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu sljedećih proizvoda

bio&bio Superfood Kurkuma 150 g rok 31.05.2022. Lot BL-146-23

ORGONA Superfood Kurkuma 150 g rok 31.05.2022. Lot BL-146-23

zbog utvrđenog 2-klor – etanola (preteča etilen oksida).

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na mrežnim stranicama subjekta https://biovega.hr/izjava-o-povlacenju-proizvoda/

Podaci o proizvodu:

Veleprodaja: Z-Company BV, Nuenen, Nizozemska

Stavlja na tržište: BIOVEGA d.o.o., Majstorska 1E, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-biobio-superfood-kurkuma-150g-orgona-superfood-kurkuma-150g/ 

Na vrh