Opoziv proizvoda – bio&bio Superfood Kurkuma 150g; ORGONA Superfood Kurkuma 150g


— 06.11.2021.

Opoziv proizvoda

bio&bio Superfood Kurkuma 150g

ORGONA Superfood Kurkuma 150g

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu sljedećih proizvoda:

  • bio&bio Superfood, Kurkuma 150g, Lot BL-146-24C najbolje upotrijebiti do 31.08.2023.
  • ORGONA Superfood, Kurkuma 150g, Lot BL-146-24C najbolje upotrijebiti do 31.08.2023.

zbog utvrđenog 2-klor – etanola (preteča etilen oksida).

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na mrežnim stranicama subjekta https://biovega.hr/izjava-o-povlacenju-proizvoda/  

Podaci o proizvodu:

Veleprodaja: Z-Company BV, Nuenen, Nizozemska
Stavlja na tržište: BIOVEGA d.o.o., Majstorska 1E, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-bio-orgona-superfood-kurkuma-150g/ 

Na vrh