Opoziv proizvoda – BIO kurkuma u prahu 150 g Biola


— 17.08.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

BIO kurkuma u prahu 150 g Biola

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda BIO kurkuma u prahu 150g Biola, LOT broja L 146-23 B i BL 146-23 C, najbolje upotrijebiti do 31.05.2022., zbog utvrđenog 2-klor – etanola (preteča etilen oksida).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Proizvodi: Bio planet d.o.o.. Antuna Mihanovića 38a, Split

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-bio-kurkuma-u-prahu-150-g-biola/ 

Na vrh