Opoziv proizvoda – BIO kurkuma u prahu 150 g Biola


— 09.11.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

BIO kurkuma u prahu 150 g Biola

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda BIO kurkuma u prahu 150 g Biola, LOT broja BL146-24B, najbolje upotrijebiti do 31.08.2023., zbog utvrđenog 2-klor – etanola (preteča etilen oksida).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na mrežnim stranicama subjekta
https://bioplanet.hr/portfolio-item/namirnice-koje-je-dobro-konzumirati-prije-spavanja-za-bolji-san-2/

 Podaci o proizvodu:

Stavlja na tržište: Bio planet d.o.o. Antuna Mihanovića 38a, Split

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-bio-kurkuma-u-prahu-150-g-biola-2/

Na vrh