Opoziv proizvoda Allos – Musli amarant čoko 1,5 kg


— 24.11.2020.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda ALLOS – MUSLI AMARANT ČOKO 1,5 kg, roka trajanja 01.10.2021., LOT 20211001, zbog utvrđene povećane količine etilen oksida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Allos Hof-Manufaktur GmbH Bremen, Njemačka

Proizvod na tržište RH stavlja: BIOVEGA d.o.o., Majstorska 1c, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-allos-musli-amarant-coko-15-kg/

Na vrh