OBAVIJEST ZA POTROŠAČE Opoziv proizvoda ARO papirnate slamke FI8 CRNA (250/1, 100/1)


— 12.10.2022.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

ARO papirnate slamke FI8 CRNA, 250/1

ARO papirnate slamke FI8 CRNA, 100/1

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda: ARO papirnate slamke FI8 crna, 250/1 i 100/1, zbog ustanovljene povećane količine vrijednosti 1.2-benzizotiazolina-3-on (CAS: 2634-33-5) (BIT).

Proizvod nije u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11, 39/13 i 62/13) i Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: Srbija

Uvoznik: METRO Cash & Carry d.o.o.

Stavlja na tržište: METRO Cash & Carry d.o.o., Jankomir 31, 10090 Zagreb

Podrijetlo proizvoda: Srbija

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod.

https://www.hapih.hr/obavijest-za-potrosace-opoziv-proizvoda-aro-papirnate-slamke-fi8-crna-250-1-100-1/

Na vrh