EFSA - Od polja do stola


— 16.03.2021.

EFSA - znanstveno utemeljena organizacija za zaštitu i informiranje potrošača

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža donositeljima odluka nepristrane i visokokvalitetne znanstvene savjete kako bi im pomogla oblikovati odluke o rizicima porijeklom iz hrane. Ovo je ključna sastavnica institucionalnog okvira u Europskoj uniji (EU) kojom se sigurnost potrošača, kao i životinja i okoliša, osigurava od svih rizika povezanih s prehrambenim lancem. Ključna aktivnost EFSA-e je znanstvena procjena rizika, specijalizirano područje primijenjene znanosti koje uključuje pregled znanstvenih podataka i studija radi procjene rizika od određenih opasnosti. Također, Agencija ima važnu ulogu u pravovremenom, jasnom i smislenom priopćavanju savjeta glavnim partnerima, dionicima i cjelokupnoj javnosti, što pomaže pri otklanjanju nejasnoća između znanosti i potrošača.

Na vrh