Dopuna opoziva proizvoda od 8.01.2021. – Finn Crisp Multigrain, 250g


— 19.01.2021.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Dopuna obavijesti od 08.01.2021.

Opoziv proizvoda

FINN CRISP MULTIGRAIN 250g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda FINN CRISP MULTIGRAIN 250g, roka trajanja 16.04.2021., zbog utvrđene povećane količine pesticida etilen oksida u sjemenkama sezama koje su u sadržaju istoga.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranicama subjekta u poslovanju s hranom https://salvia.hr/hr/aktualno

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Lantmännen Cerealia Oy, Kotka, Finska

Stavlja na tržište: Salvia d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-finn-crisp-multigrain-250g-2/

Na vrh