Otrovanje hranom zagađenom bakterijama iz roda Bacillus


Uzročnik: Enterotoksin kao proizvod bakterije Bacillus cereus

Izvor infekcije i oboljenja: Riža, mlijeko i meso. Ukoliko se hrana neadekvatno čuva, temperatura može pogodovati razvoju toksina.

Inkubacija: 30 minuta do nekoliko sati.

Simptomi: Proljev, povraćanje, kratko traje.

Na vrh