Nova hrana


Nova hrana

Na naše stolove stalno dolaze nove vrste hrane. Globalizacija, rastuća etnička raznolikost i potraga za novim izvorima hranjivih sastojaka ključni su pokretači tih promjena.

Pojam "nove hrane" nije nov. Kroz povijest su nove vrste hrane, sastojci hrane ili načini proizvodnje hrane pronašli put u Europu sa svih krajeva svijeta. Banane, rajčice, tjestenina, tropsko voće, kukuruz, riža, široka paleta začina - sve je izvorno došlo u Europu kao nova hrana. Među nedavnim dolascima su sjemenke chia, hrana na bazi algi, voće baobaba i fizalis.

Prema propisima EU-a, svaka hrana koja se nije konzumirala „znatno“ prije svibnja 1997. smatra se novom hranom. Kategorija obuhvaća novu hranu, hranu iz novih izvora, nove tvari koje se koriste u hrani kao i nove načine i tehnologije za proizvodnju hrane. Primjeri uključuju ulje bogato omega-3 masnim kiselinama iz krila kao novog izvora hrane, jestive insekte ili biljne sterole kao novu tvar ili nanotehnologiju kao novi način proizvodnje hrane.

Tradicionalna hrana podskup je nove hrane i odnosi se na hranu koja se tradicionalno konzumira bilo gdje izvan Europe.

EU zakonski okvir

Europski parlament i Vijeće usvojili su novu uredbu u studenom 2015. kojom se ukida Uredba (EZ) br. 258/97. Uredba (EU) 2015/2283 o novoj hrani uvodi centralizirani postupak procjene i odobrenja koji cjelokupni postupak čini učinkovitijim.

Od 1. siječnja 2018. Europska komisija odgovorna je za odobravanje nove hrane i, kao dio postupka, može zatražiti od EFSA-e da provede znanstvenu procjenu rizika kako bi se utvrdila sigurnost nove hrane.

Za prijavu tradicionalne hrane iz trećih zemalja, nova uredba pojednostavljuje postupak odobrenja zahtijevajući dokaze o sigurnoj uporabi u najmanje jednoj zemlji izvan EU-a tijekom razdoblja od 25 godina. Obavijest se šalje Europskoj komisiji, a zatim se prosljeđuje svim državama članicama i EFSA-i. U roku od četiri mjeseca od primitka valjane obavijesti, države članice ili EFSA mogu podnijeti sigurnosne prigovore na stavljanje na tržište prijavljene tradicionalne hrane.

Uloga EFSA-e

Otkako je nova uredba EU-a o novoj hrani stupila na snagu u siječnju 2018., postupak znanstvene procjene rizika primjene nove hrane centraliziran je. EFSA provodi procjenu rizika za sigurnost nove hrane na zahtjev Europske komisije.

   Nova hrana

EFSA provodi svoju procjenu sigurnosti na temelju dosjea koje su dostavili podnositelji zahtjeva. Dosjei moraju sadržavati podatke o sastavu, hranjivim, toksikološkim i alergenim svojstvima nove hrane, kao i podatke o odgovarajućim proizvodnim procesima, te predloženim načinima uporabe i razinama uporabe.

   Tradicionalna hrana

Tradicionalna hrana podskup je nove hrane. EFSA, paralelno s državama članicama, procjenjuje sigurnu uporabu tradicionalnih prehrambenih proizvoda na temelju podataka koje je dostavio podnositelj zahtjeva i dostupnih podataka u literaturi. Ovi dokazi moraju pokazati sigurnu upotrebu tradicionalne hrane u najmanje jednoj zemlji izvan EU-a tijekom razdoblja od najmanje 25 godina.

EFSA ne odlučuje da li se hrana smatra novom ili tradicionalnom hranom iz treće zemlje; ovo je odgovornost EU menadžera rizika. Slično tome, menadžeri rizika odlučuju može li se nova hrana ili tradicionalna hrana iz treće zemlje staviti na tržište EU-a, uključujući odobrene uvjete upotrebe.

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/novel-food

Na vrh